Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
Lesson 29: Exam challenge 4 - słuchanie (lekcja zdalna)

W dzisiejszej lekcji rozwiązujemy test ósmoklasisty

Wykonamy ćwiczenia ze słuchu wyszykując informacje w tekście, określając kontekst wypowiedzi, główną myśl wypowiedzi oraz intencje nadawcy

Wykonamy zadania sprawdzające znajomość funkcji jezykowych - poprawne reagowanie w podanych sytuacjach

Wykonamy zadania rozwijaące rozumienie tekstów pisanych

- wyszukujemy informacje w tekscie

- określamy kontekst wypowiedzi

-rozpoznajemy związki pomiędzy poszczególnymi częsciami tekstu

-przekazujemy w języku angielskim informacje przedstawione w tekście

Utrwalamy znajomośc środków jezykowych

TEST cz 2

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=8&s=english&t=myyot5426t&l=vt&i=xduzdf&r=qi