Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
 • TAJEMNEEC SPRZED WIEKÓW

  Zakładka: Klasa IV

  Dodanie wpisu: 28-03-2020 09:37

  Ciekawostki dotyczące życia Marii Skłodowskiej -Curie poznasz oglądając film -link poniżej.

  czytaj więcej...
 • MARIA SKŁODOWSKA -CURIE POLSKA NOBLISTKA

  Zakładka: Klasa IV

  Dodanie wpisu: 28-03-2020 09:11

  Tagi: Maria Skłodowska -Curie, Rad ,Polon , promieniowanie,

  Maria Skłodowska urodziła się w roku 1867 w rodzinie nauczycielskiej. Uczyła się w żeńskim gimnazjum. Nie mogąc studiować na naszych uniwersytetach wyjeżdża do Paryża gdzie studiuje na Sorbonie. Po jej ukończeniu prowadzi badania naukowe. Odkrywa wraz z mężem dwa pierwiastki pormieniotwórcze Rad i Polon. Jest dwukrotną leaureatka Nagrody Nobla.

  czytaj więcej...
 • ROMUALD TRAUGUTT I POWSTANIE STYCZNIOWE

  Zakładka: Klasa IV

  Dodanie wpisu: 28-03-2020 08:09

  Tagi: Romuald Traugutt, Powstanie Styczniwe, branka, Państwo podziemne,

  W połowie XIX wieku polscy patrioci przygotowywali wybuch powstrania. Rosjanie chcąc zapobiec wybuchowi powstania zarządzili "brankę" czyli przymusowy pobór do wojska konspiatorów. Romuald Traugutt był oficerem w słuzbie rosyjskiej do powstania przystapił w końcowej jego fazie. Jego działania spowodowało że powstanie trwało dłużej.Romuald Traugutt został aresztowany przez Rosjan i stracony.

  czytaj więcej...
 • JÓZEF WYBICKI I HYMN POLSKI

  Zakładka: Klasa IV

  Dodanie wpisu: 28-03-2020 07:52

  Tagi: hymn, Henryk Dabrowski, Józef Wybicki, 1927,

  Po III rozbiorze Polski wielu Polaków udało się na emigrację. We Włoszech generał Henryk Dąbrowski za zgodą Napoleona tworzy Legiony Polskie. Wśród współpracowników generała jest Józef Wybicki i to własnie on napisła pieśn legionów czyli Mazurek Dąbrowskiego ,który w 1927 roku został hymnem Polski.

  czytaj więcej...
 • ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI

  Zakładka: Klasa VIII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 14:38

  Pod koniec XX wieku dochodzi do zaciśnienia stosunków gospodarczych,militarnych politycznych i kulturalnych między wieloma państwami na świecie. Proces ten zostaje nazwany globalizacją. Ten proces ma wielu zwolenników jak równiez wielu przeciwników. Pogłębieniu tego procesu sprzyja szybki rozwój transportu, szybki przepływ informacji ( rozwój telefonii komórkowej).

  czytaj więcej...
 • POLSKA W NATO I UE

  Zakładka: Klasa VIII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 14:24

  W 1993 roku ostatni żołnierze armii rosyjskiej opuściły Polskę.Obrazem nowej sytuacjipoltycznej w Europie było powstanie nowych inicjatyw w których uczestniczyła Polska . Był to Trójkąt Wajmarski i Grupa Wyszechracka.Współpracę w gospodarce zapewniło porozumienie państw Europy środkowej znane pod nazwą Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.

  czytaj więcej...
 • POLSKA W LATACH 90 XX WIEKU

  Zakładka: Klasa VIII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 13:59

  W latach 90 XX wieku rozpoczęły się w Polsce reformy gospodarcze . Plan Balcerowicza zakładał walkę z inflacją i wprowadzenie gospodarki rynkowej. Reformy spowodowały że półki w sklepach zapełniły sie towarami. Zmniejszyła się inflacja, ale zwiększyły się ceny. Bezrobocie sięgało 12 %.Tworzyły się partie polityczne.

  czytaj więcej...
 • KONFLIKTY NA ŚWIECIE PO 1989 ROKU

  Zakładka: Klasa VIII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 12:25

  Konflikty są jednym z poważniejszych problemówXX i XXI wieku.Po 1989 roku tych konfliktów był kilkanaście i miały różne podłoża. Do najważniejszych zaliczamy: Kolnflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, konflikt izraelsko-palestyński, wojna z teroryzmem(Irak, Awganistan, Czeczenia i inne).

  czytaj więcej...
 • POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 10:31

  Tagi: Zaolzie, pakt Ribbentrop-Mołotow,,

  2 października 1938 roku wojska polskie wkroczył na Zaolzie . Ten krok nie został dobrze przyjety przez międzynarodowa opinie publiczną. W wyniku akcji na Zaolziu Polska znalazła się w ilolacji międzynarodowe i wtedy Niemczy zaczeły wysuwać rządania w stosunki do Polski.Te rządania to: właczenie Gdańska do Rzeszy, budowa eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prze województwo pomorskie do Prus Wschodniach .

  czytaj więcej...
 • II RZECZPOSPOLITA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 10:03

  Tagi: Rapallo, Polityka równowagi, Józef Beck,,

  Polska szukała też sprzymierzeńców w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak tylko Rumunia jako jedyne państwo na tym obszarze chętnie współpracowała z Polską i podpisała 3 marca 1921 pakt o wzajemnej pomocy przeciw bolszewickiej RosjPolska stała się naturalnym sojusznikiem Francji która poszukiwała partnera w miejsce osłabionej i podbitej przez bolszewicką rewolucję Rosji.

  czytaj więcej...
 • 123>ostatni > 47 (467)