Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
RZESZA OTTONÓW

W roku 843 w Verdun dokonano podziału państwa Karola Wielkiego na trzy niezależne królestwa.

Wschodnią część otrzymał Ludwik Niemiecki, śodkową Lotar i zachodnią Karol Łysy. We wschodniej części potomkowie Łudwika  rzadzili do roku 911. Potem możnowładcy sami wybierali sobie króla. W połowie X w królem Rzeszy Niemieckiej został Otton I który podbił królestwo Czech i Włochy . W roku 962 koronował się na cesarza. Otton III  chciał stworzyć wielkie imperium w skład którego miały wchodzić 4 prowincje. Państwem tym rządziłby jeden władca ,a papież pomagał by mu w rządzeniu w sprawach religii. Przedwczesna śmierc Ottona III nie pozwoliła zrealizowć tej ideii.

 

LINK DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO

 

liczba stron 10

Sprawdzian

RZESZA OTTONÓW klasa I (4) -
Brak możliwości powrotu do pytań po udzieleniu odpowiedzi.
Po każdym pytaniu będzie pokazana poprawna odpowiedz.