Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Chemia KL7 SPL
Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne

Kryteria Sukcesu:

1. Wyjaśnię pojęcia: materia, substancja, ciała fizyczne.

2. Wyjaśnię, co to są właściwości substancji i jak je budować.

3. Wymienię właściwości sybstancji.

4. Piktogramy niebezpiecznych substancji. 

Adnotacja 1.:

Materia - wszystko co nas otacza

Substancja - składnik materii

Ciała fizyczne - substancje, z których przedmiot został wykonany.

Adnotacja 2.:

Właściwości substancji - cechy charakterystyczne, które opisują ciała fizyczne.\

Adnotacja 3.: 

Właściwości fizyczne:

*Stan skupienia

*Barwa

*Połysk

*Gęstość

*Twardość

*Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach

*Temperatura wrzenia i topnienia

*Przewodnictwo elektryczne i cieplne

Właściwości chemiczne:

*Zapach

*Palność

*Smak

*Toksyczność

*Aktywność chemiczna

Ad. 4.

Substancja toksyczna

Substancja drażniąca

Subs. żrąca

Subs. nieb. dla środowiska

Subs. wybuchowa

Subs. łatwopalna

Subs. utleniająca

Subs. rakotwórcza, mutageniczna

 

Autor: Maciej Suchecki­