Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

IHnE9flyeUaSOay
Unit 7.1
Gramatyka (stopień wyższy przymiotników)

1. przymiotniki krótkie (1 sylaba bądź zakończone na "y")
tall (wysoki) - taller (wyższy)
happy (szczęśliwy) - happier (szczęśliwszy)

2. przymiotniki długie
expensive (drogi) - more expensive (droższy)

3. wyjątki
good (dobry) - better (lepszy)

than - niż/od

Marek is taller than Jacek. (Marek jest wyższy od Jacka.)

Audi is more expensive than Ford. (Audi jest droższe niż Ford.)

Ronaldo is better than Messi. (Ronaldo jest lepszy od Messiego.)