Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
CZASY ŚWIETNOŚCI DYNASTII JAGIELLONÓW

Łamanie praw i podnoszenie przez krzyżaków podatków spowodowały powstanie 1397 roku  tajnej organizacji Związek Jaszczurczy ,a następnie przekształcenie go w roku 1440 w Związek Pruski.

 Przedstawiciele tego związki z Janem Bażyńskim na czele przybyli w roku 1454 do Krakowa i skierowali do króla Kazimierza Jagielończyka p rośbę o przyłączenie Pomorza Gdańskiego i Prus do Polski . 6 kwietnie 1454 roku król wydaje Akt Inkorporacji co staje się przyczyną wojny .Po początkowych sukcesach wojsk polskich Krzyżacy zwyciężają w bitwie pod Chojnicami. Król organizuje nową zaciężną armię za pieniądze od miast pruski . Tą armią dowodzi Piotr Dunin.W 1457 roku Czesi w służbie krzyżackiej w zamian za zaległy żołd wydają Polakom Malbork. Początkiem klęski wojsk krzyżackich jest bitwa pod Świecinem 1462 i klęska ich floty w 1463. W roku 1466 podpisano II pokój toruński na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie z Gdańskiem Ziemię Chełmińską i Michałowską Biskupstwo Warmińskie, Toruń Elbląg i Malbork -Te tereny tworzyły Prusy Królewskie . Z pozostałych ziem zakonu powstały Prusy Zakonne  jako lenno Polski. W roku 1454  rycerstwo wyraziło niechęć do podjęcia walki.Król wydaje przywilej nieszawski  na mocy którego:
 Zobowiązuje się do niezwoływania pospolitego ruszenia oraz nie ustanawiania nowych praw bez zgody sejmiku ziemskiego. Rycerstwo przekształciło się w szlachtę.

Tagi: Średniowiecze, Wojna trzynastoletnia, Kazimierz Jagiellończyk, 1454-1466,