Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
 • SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VII

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 09-04-2020 10:26

  Klikając w konkretny temat zostaniesz bezpośrednio tam przeniesiony

  czytaj więcej...
 • POLSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM-powtórzenie

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 09-04-2020 08:09

  Pod obrazkami kryją się linki do gier i zadań na powtórzenie  działu " Polska w okresie międzywojennym"

  czytaj więcej...
 • POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 10:31

  Tagi: Zaolzie, pakt Ribbentrop-Mołotow,,

  2 października 1938 roku wojska polskie wkroczył na Zaolzie . Ten krok nie został dobrze przyjety przez międzynarodowa opinie publiczną. W wyniku akcji na Zaolziu Polska znalazła się w ilolacji międzynarodowe i wtedy Niemczy zaczeły wysuwać rządania w stosunki do Polski.Te rządania to: właczenie Gdańska do Rzeszy, budowa eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej prze województwo pomorskie do Prus Wschodniach .

  czytaj więcej...
 • II RZECZPOSPOLITA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 10:03

  Tagi: Rapallo, Polityka równowagi, Józef Beck,,

  Polska szukała też sprzymierzeńców w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak tylko Rumunia jako jedyne państwo na tym obszarze chętnie współpracowała z Polską i podpisała 3 marca 1921 pakt o wzajemnej pomocy przeciw bolszewickiej Rosji. Polska stała się naturalnym sojusznikiem Francji która poszukiwała partnera w miejsce osłabionej i podbitej przez bolszewicką rewolucję Rosji.

  czytaj więcej...
 • OSIĄGNIĘCIA II RZECZPOSPOLITEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 27-03-2020 09:25

  Tagi: Stefan Banach, Ignacy Mościcki, modernizm,

  W okresie międzywojennym Polskę na arenie światowej rozsławiali głównie filozofowie, matematycy i socjologowie.Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kotarbiński byli filozofami. Stefan Banach, Dionizy Steinhaus byli matematykami.Ignacy Mościcki był chemikiem.

  czytaj więcej...
 • SPOŁECZEŃSTWO ODRODZONEJ POLSKI

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 26-03-2020 10:57

  II RP była państwem wielonarodowościowym. W obrębie państwa znaleźli się Ukraińcy i Białorusini, a po włączeniu Wileńszczyzny do Polski, także Litwini.W Polsce mieszkali także Żydzi i Niemcy. Najliczniejszą mniejszość stanowili Ukraińcy, których na obszarze Polski zamieszkiwało ok. 3,8 mln i była to ludność głównie wiejska.

  czytaj więcej...
 • GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 26-03-2020 10:18

  Tagi: Reforma Grabskiego, Eugieniusz Kwiatkowski, Gdynia,

  Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziej znaczącym osiągnięciem był proces scalania, czyli łączenia wytwórczości całego państwa.W kwietniu 1924r. przeprowadzono reformę walutową oraz założyłono niezależną instytucję do struktur państwowych – Bank Polski. Dzięki tej działalności wprowadzono nową jednostkę monetarną – złoty polski.

  czytaj więcej...
 • ZAMACH MAJOWY I RZĄDY SANACJI

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 26-03-2020 08:50

  Tagi: Zamach majowy, 1926, Ignacy Mościcki, sanacja, konstytucja kwietniowa,

  W 1923 roku na znak protestu przeciw prowadzonaj polityce z życia poltycznego wycofał się Józef Piłsudski. Do poltyki powrócił w roku 1926 dokonująć zamachu stanu. Do władzy dochodzi sanacja. Nowela sierpniowa wzmacnia rolę prezydenta którym zostaje Ignacy Mościcki. W stosunku do przeciwników politycznych są stosowane liczne represje.

  czytaj więcej...
 • RZĄDY PARLAMENTARNE

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 26-03-2020 08:25

  Tagi: Mała Konstytucja, Konstytucja Marcowa, Narutowicz, Naczelnik państwa,

  Po odzyskaniu niepodległości Polacy borykali się z licznymi problemami. Gospodarka poszczególnych zaborów była związana z systemem gospodarczym państw zaborczych. Rozwiązania prawne były różne w poszczególnych zaborach.

  czytaj więcej...
 • KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANICY ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

  Zakładka: Klasa VII

  Dodanie wpisu: 25-03-2020 20:20

  Tagi: 1918,Paderewski.Powstania śląskie,

  26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Przed hotelem Bazar wygłosił płomienne przemówienie. Odpowiedzią Niemców na to wydarzenie była parada wojskowa i zamieszki. Na drugi dzień wybucha powstanie. Do 6 stycznia 1919 roku powstańcy zajmuja Poznań i większość obszarów prowincji.

  czytaj więcej...
 • 123>ostatni > 7 (63)