Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
DWIE OKUPACJE

28 września 1939 roku został podpisany traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR i Niemcami.

Zakładał on podział ziem polskich i utworzenie granicy między Niemcami i ZSRR na linii Bugu. Niemcy zdobyte terytorium częściowo wcelili bezpośrednio do Rzeszy , natomiast z pozostałej części utworzyli Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Celem Niemców było całkowite wyniszczenie Polaków .Stosowano różne metody eksterminacji . Już w 1940 roku na ziemiach polskich powstaja niemieckie obozy koncentracyjne. Ludność polska jest masowo wywożona do Rzeszy do pracy. Rosjanie dokonują czystek etnicznych wywożąc z zajetych terenów polskich ludność polską i umieszczają ją w obozach na Syberii. W Katyniu zostają zamordowani polscy oficerowie.

liczba stron 7

Sprawdzian

DWIE OKUPACJE

Brak możliwości powrotu do pytań po udzieleniu odpowiedzi.
Po każdym pytaniu będzie pokazana poprawna odpowiedz.