Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VII

Klikając w konkretny temat zostaniesz bezpośrednio tam przeniesiony

1. KONGRES WIEDEŃSKI.

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak obradował Kongres Wiedeński.

2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA.

3. NOWE IDEOLOGIE.

4. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU.

5. EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM -powtórzenie

6. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.

7. W KRÓLESTWIE POLSKIM

8. POWSTANIE LISTOPADOWE

    TAJEMNICA SPRZED WIEKÓW- Czy Powstanie Listopadowe mogło zakończyć się sukcesem?

9. WIELKA EMIGRACJA

10. ZIEMIE POLSKIE PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

11. WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

12. KULTURA POLSKA DOBY ROMANTYZMU

13. ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM-powtórzenie

14. STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU

15. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC I WŁOCH

16. KOLONIALIZM W XIX WIEKU

17. ROZWÓJ NOWYCH RUCHÓW POLITYCZNYCH

18. POSTĘP TECHNICZNY I ZMIANY CYWILIZACYJNE.

19. KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Kim byli impresjoniści?

29.EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie

20. ZIEMIE POLSKIE PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM

21. POWSTANIE STYCZNIOWE

22. REPRESJE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM

23. W ZABORZE PRUSKIM I AUSTRIACKIM

24. ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEM POLSKICH

25. NOWE RUCHY POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH

26. ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE NA POCZATKU XX WIEKU

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak działała Organizacja Bojowa PPS?

27. KULTURA POLSKA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

28. ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie

29. ŚWIAT NA DRODZE KU WOJNIE

30. NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

     TAJEMNICE SPRZED WIEKUÓW - Jakie były początki czołgów?

31. I  WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICH

32. REWOLUCJE W ROSJI

33. SPRAWA POLSKA W I WOJNY ŚWIATOWEJ

34. POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI

35. KRWAWE DNI MIĘDZYRZECA -HISTORIA REGIONALNA

36. I WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie

37. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

38. NARODZINY FASZYZMU -FASZYZM WE WŁOSZECH

39. FASZYZM W NIEMCZECH

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW-Odbudowa armii niemieckiej po I wojny światowej

40. ZSRR PRZED II WOJNĄ SWIATOWĄ

41. KULTURA  I ZMIANY SPOŁECZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

42. ŚWIAT MIĘDZY WOJNAMI

43.  ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM - powtórzenie

44. ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

45. WALKI O WSCHODNIĄ GRANICĘ

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak doszło do "Cudu nad Wisłą"?

46. KSZTAŁTOWANIE SIĘ  GRANICY ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

47. RZĄDY PARLAMENTARNE

48. ZAMACH MAJOWY I RZĄDY SANACJI

49. GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITEJ

50. SPOŁECZEŃSTWO ODRODZONEJ POLSKI

51. OSIĄGNIĘCIA II RZECZPOSPOLITEJ

52. II RZECZPOSPOLITA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

53. POLSKA W PRZEDEDNIU WOJNY

54.POLSKA WOKRESIE MIEDZY WOJENNYM -powtórzenie