Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
KONGRES WIEDEŃSKI

Po klęsce Napoleona pod Lipskiem i zesłaniu go na Elbę przywódcy państw koalicyjnych postanowili przywrócić porządek z przed rewolucji francuskiej.W tym celu w Wiedniu zwołano kongres.

Główną rolę na kongresie odgrywali Aleksander I car Rosji, Fryderyk Wilhelm III król Prus, Robert Stewart Castlereagh(czyt: stiuart kaselrej)  minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Franciszek I cesarz Austrii i jego minister spraw zagranicznych Klemens von Metternich oraz Charles Talleyrand (czyt: talejrand) z Francji. Uczestnicy kongresu ustalili nowy ład w Europie według trzech zasad:
restauracji -przywrócenie tronu dynastiom obalonym w czasie rewolucji                 
legitymizmu -określa ona władzę monarchów jako świętą i nienaruszalną                                             

równowagi europejskiej -zakładano ,że żadne państwo nie powinno mieć przewagi nad innymi


liczba stron 5

Sprawdzian

KONGRES WIEDEŃSKI  -

Brak możliwości powrotu do pytań po udzieleniu odpowiedzi.
Po każdym pytaniu będzie pokazana poprawna odpowiedz.