Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZU

W średniowiecznym społeczeństwie dominującymi stanami było rycerstwo i duchowieństwo, jednak kościół na czele z papieżem najbardziej łączył mieszkańców Europy. Miał on bardzo duży wpływ na życie ludzi, ponieważ decydował o rozwoju kultury i kształtowaniu się światopoglądu epoki.

Klasztory pełniły dużą rolę w kształtowaniu europejskiej cywilizacji. Istniejące szkoły były głównie szkołami przy parafialnymi, należącymi do klasztoru, katedry. Tylko tam rozwijało się piśmiennictwo. Kościół jednoczył ludność Europy wprowadzając łacinę jako język międzynarodowy, szeroko stosowany w piśmiennictwie i nauce. Filozofia w średniowieczu straciła swoją niezależność, ludzie przestali rozważać tematy dotyczące natury świata i pytań o sens istnienia.