Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
MONARCHIA STANOWA W POLSCE

W wyniku przekształceń i zmian, które doprowadziły w XIV wieku do zjednoczenia państwa polskiego pod berłem Władysława Łokietka, w Polsce ukształtowała się monarchia stanowa.

Powstawanie monarchii stanowej w Polsce przebiegało w odmienny sposób w porównaniu do innych europejskich krajów. Za  panowania Władysława Łokietka poszerzał się stopniowo wpływ stanów na rządy w państwie. Przebiegającym zmianom towarzyszyły nadania przywilejów szlachcie polskiej przez monarchów. Zwiększający się wpływ stanów na sytuację polityczną w państwie, wpływał bardzo niekorzystnie na władzę królewską. Następowała decentralizacja i jej sukcesywne osłabianie. Musimy jednak podkreślić, że w okresie monarchii stanowej w Polsce, król posiadał jeszcze stosunkowo duże uprawnienia. Miało to ulec zmianie w okresie późniejszym w czasach nowożytnych.