Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
PAŃSTWO MIESZKA I

Objęcie władzy przez Mieszka I doprowadziło do scalenia całego organizmu państwa polskiego.

W grodach książęcych w imieniu władcy rządził kasztelan. Wzrost liczby grodów pozwolił na lepsze rozmieszczenie drużyny książęcej. Cała drużyna była na utrzymaniu księcia. Do jego obowiązków należało wyposażenie jej w konie, zbroje, żywność, ubranie. Płacił żołd, wyposażał też ich dzieci. W 965 r. pojął za żonę czeską księżniczkę Dobrawę, a w rok później przyjął chrzest. Był to akt polityczny.Przyjęcie chrztu likwidowało pretekst Niemów do ataku na Polskę. Mieszko sam założył w Gnieźnie arcybiskupstwo misyjne. Przyjęcie chrześcijaństwo pozwoliło również na kontakt z zachodem.W 972 r. pod Cedynia Mieszko pokonał margrabiego Hodona. Wówczas to przyłączył Pomorze Zachodnie. Granice państwa Mieszko opisał w dokumencie skierowanym do papieża – Dagome iudex. W dokumencie tym Mieszko oddawał swój kraj, synów i żonę pod opiekę papieża.