Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
POLSKI PAŹDZIERNIK

Śmierć Stalina rozpoczeła w ZSRR i bloku komunistycznym okres „odwilży”. W Polsce przełomowym rokiem okazał się 1954.

12 marca 1956 zmarł Bolesław Bierut, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Jego następcą został Edward Ochab, co przyspieszyło formowanie się w polskiej partii komunistycznej podziału na trzy frakcje: „natolińczyków” (nazwa pochodzi od pałacu w Natolinie, miejsca częstych spotkań), „puławian” i „centrystów”.
20 października Gomułka wygłosił podczas wznowionych obrad VIII Plenum KC PZPR obszerne przemówienie programowe, będące potężnym atakiem na okres „Błędów i wypaczeń”: „Trzeba wymienić wszystkie złe części z naszego modelu socjalizmu, zastąpić je lepszymi, udoskonalić ten model”. Gomułka opowiedział się jednoznacznie za socjalizmem, ale bez wynaturzeń, stosunki Polski z ZSRR powinny opierać się według niego na równości i wzajemnym zaufaniu, a procesowi demokratyzacji powinna przewodniczyć partia komunistyczna. 21 października został wybrany pierwszym sekretarzem KC PZPR.