Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO

Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano „Jesienią Narodów”.

Rozpad bloku wschodniego nie byłby możliwy bez przemian wewnętrznych w imperium radzieckim .Przełomowym momentem był 1985r., kiedy na przewodniczącego partii wybrano Michaiła Gorbaczowa.. Zespół Gorbaczowa wprowadził politykę PIERESTROJKI, czyli reformy zmierzające do odbiurokratyzowania działalności państwa w celu przybliżenia władz do społeczeństwa. Chciano odciążyć gospodarkę i podatnika, oraz odprężenia stosunków z Zachodem.