Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ

Po zkończeniu kampanii wrześniowej Niemcy przystapili do zdobywayania "przestrzeni życiowej".

W 1942 roku rozpoczęto realizacje Generalnego Planu Wschód według niego 85% Polaków należało poddać eksterminacji lub przesiedlić za Ural . Opustoszałe w ten sposób tereny powinny być zasiedlone przez Niemców.Wprowadzono przymusowe kontyngenty żywności dla rolników, doprowadziło to do zubożenia tej warstwy społecznej. Powstał czarny rynek,nielegalny handel był karany śmiercią. Pierwsze próby wysiedlenia Polaków nastapiły na Zamojszczyźnie. Poczatki eksterminacji ludności żydowskiej to rok 1939 ,powstają pierwsze getta. Wielu Polaków pomaga Żydom ,powstaje Rada Pomocy Żydom "Żegota" Konflikt ukraińsko-polski nasilił się w 1943 roku . Dochodzi do czystek etnicznych  w województwie wołyńskim. W czasie tych wydarzeń zginęło około 100 tyś Polaków.