Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
WALKI O WSCHODNIĄ GRANICĘ

Idea inkorporacji – propagowana przez Romana Dmowskiego, zakładała włączenie ziem na zasadzie narodowej (Polska dla Polaków); na przyłączanych ziemiach ludność niepolska powinna być w mniejszości, aby łatwo ją było zasymilować z ludnością polską.


Idea federacji – propagowana przez Józefa Piłsudskiego, zakładała powstanie państwa polskiego jako wielonarodowego, w granicach przedrozbiorowych, na zasadzie federacji z Litwą, Białorusią i w przyszłości z Ukrainą, które miały być pasem ochronnym przed komunistyczną Rosją. 25 kwietnia 1920 roku rozpoczęto ofensywę na Kijów, który został zdobyty przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego. 7 maja 1920 r. następuje definitywne zajęcie Kijowa, co nie oznaczało zwycięstwa w całej wojnie. Z powodu rekonstrukcji Armii Czerwonej Polacy i Ukraińcy zaczęli wycofywać się z zajętych terenów. 10 czerwca 1920 roku Armia polsko-ukraińska wycofuje się z Kijowa, a z Wilna 14 lipca 1920 r. W sierpniu 1920 r. Armia Czerwona dociera do linii Wisły i zagraża Warszawie. Bitwa Warszawska zakończona zwycięstwem Polaków spowodowała wycofanie sie wojsk rosyjskich.