Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
ZSRR PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Zwyciestwo rewolucji październikowej zrodziło pytania dotyczące polityki gospodarczej bolszewików.

Jedynymi z pierwszych rozporządzeń Rady Komisarzy Ludowych były dekrety o nacjonalizacji przemysłu, transportu i handlu.Produkcja była zabierana z fabryk bez jakiejkolwiek zapłaty. Komunizm wojenny praktycznie zlikwidował handel. W sytuacji całkowitej klęski gospodarczej X Zajazd partii bolszewickiej w 1921 r. postanowił odejść od komunizmu wojennego. Podjęto uchwałą określającą podstawy nowej polityki gospodarczej (NEP).W grudniu 1922r. I Zjazd Rad przyjął deklaracje o utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W skład ZSRR weszły cztery republiki związkowe: Rosyjska, Ukraińska, Białoruska i Zakaukaska. Wkrótce włączono do ZSRR także Uzbekistan i Turkmenię.