Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

ITALIANO
i posessivi - teoria

Ciao, zapoznaj się z teorią związaną z zaimkami dzierżawczymi z języka włoskieg.

 

         Zaimki dzierżawcze to zaimki, których używamy do określenia tego, co do nas przynależy – np. ,,mój pies’’, ,,twoje domy’’, ,,wasze zeszyty’’ itd.

Formy zaimków dzierżawczych po włosku:

 

 

 

         Zaimki dzierżawcze uzgadniają swoją formę do liczby i rodzaju rzeczownika; nie są uzgadniane do podmiotu, jak w niektóre formy zaimków dzierżawczych w języku polskim.

         Jak widzimy, formy zaimków dzierżawczych się zmieniają (la mia borsa, il mio cane), natomiast forma ,,loro’’ pozostaje niezmienna. Pamiętajmy o rodzajniku, który występuje przed zaimkiem dzierżawczym – w niektórych językach nie jest on obowiązkowy, w języku włoskim tak

 

Chcesz się uczyć z nami z Anima Planer kliknij na link:

https://akademiaanima.com/italiano/anima-planer

 

         Są jednak sytuacje, kiedy rodzajnik przed zaimkiem dzierżawczym znika również i w języku włoskim. Będzie tak, kiedy będziemy mówić o rodzinie, np. moja matka jest lekarzem à La mia madre fa il medico. – zdanie poprawne, wówczas, to to bez rodzajnika, ponieważ ,,matka’’ jest rodziną. Pamiętajmy, że rodzajnik znika tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z zaimkiem dzierżawczym, nigdy w sytuacji, w której zaimek nie występuje, np. Matka Piotra idzie do kina. à La madre di Pietro va al cinema. W tym zdaniu rodzajnik zostaje utrzymany, ponieważ nie jest to sytuacja, w której występuje zaimek dzierżawczy, a zwykły rodzajnik.

         Rodzajnik znika zatem w następujących sytuacjach:

- kiedy mówimy o rodzinie, ale członek rodziny jest w l. poj, np.

         Mio fratello mi invita a cena – mój brat zaprasza mnie na kolację

         Sua cugina guarda la tv – jej/jego kuzynka ogląda tv.

 

         Rodzajnik zostaje natomiast w przypadku, kiedy mówimy o rodzinie:

-         w l. mn, np.

 

I tuoi nonni sono ricoverati? – twoi dziadkowie są w szpitalu?

         Le mie cugine vivono in Francia. – moje kuzynki mieszkają we Francji.

-         kiedy mowa o zdrobnieniach (z wyjątkiem takich słów jak ,,mamma’’, ,,papà’’ [w niektórych regionach ,,babbo’’], gdzie te słowa są tak powszechne w użyciu, że rodzajnik znika – sua mamma va a fare la spesa; tuo babbo lavora in ospedale a Firenze.), np.

 

devi essere gentile con il tuo fratellino! – musisz być miły wobec twojego brata!

la nostra sorellina è ancora piccola – nasza siostrzyczka jest jeszcze mała.

 

Kto jest, a kto nie jest rodziną?

         Rodziną nie jest narzeczona/y, dziewczyna/chłopak, więc przed tymi rzeczownikami dajemy rodzajnik.

         Mąż i żona natomiast są rodziną, zatem analogicznie tracą rodzajnik przy zaimkach dzierżawczych.

         Suo marito è alto – jej mąż jest wysoki.

         La sua ragazza è obesa. – jego dziewczyna jest otyła.

        

ZAIMEK DZIERŻAWCZY ,,LORO’’

         Ponieważ zaimek dzierżawczy ,,loro’’ ma w każdej osobie i liczbę tę samą formę, powyższe zasady nie obowiązują tego zaimka – zawsze bowiem dodaje się rodzajnik, kiedy musimy użyć tego zaimka:

         La loro madre dorme tanto. – ich matka dużo śpi.

         Il loro figlio non è bravo a scuola. – ich syn nie jest dobry w szkole.

 

ZAIMEK DZIERŻAWCZY ,,SUO’’, ,,SUA’’, ,,SUOI’’, ,,SUE’’

         Zaimek dzierżawczy ,,suo’’ i jego odmiany sprawiają największy problem Polakom. Warto już na początku nauki zapamiętać, że tego zaimka NIGDY nie tłumaczymy jako ,,swój’’, ,,swoje’’ itd.

         Zaimek ,,suo’’ pisany z małej litery może oznaczać ,,jego’’ lub ,,jej’’ – w zależności od kontekstu, np. w zdaniu:

         Il suo libro è interessante

         nie wiemy, czy zaimek ,,suo’’ odnosi się do ,,jego’’ czy do ,,jej’’, bowiem jego forma jest uzgadniania do liczby i rodzaju rzeczownika (,,libro’’), a nie do osoby, przez którą dana rzecz jest posiadana, jak w przypadku każdego zaimka – z wyjątkiem ,,loro’’, gdzie forma pozostaje niezmienna, zmieniamy tylko rodzajnik. W zdaniach, gdzie występuje zaimek ,,suo’’ nie wiemy, zatem, czy oznacza on ,,jego’’ czy ,,jej’’ – musimy jego znaczenie wywnioskować z kontekstu wypowiedzi:

         Ho letto il libro di Italo Svevo. Il suo libro è interessante. – Przeczytałam książkę Italo Svevo. Jego książka jest bardzo interesująca.

         Mając do dyspozycji szerszy kontekst wypowiedzi, bez problemu można zrozumieć do jakiej ,,płci’’ odnosi się zaimek.

         Co zrobić jeśli musimy doprecyzować naszą wypowiedź, a zaimek ,,suo’’ nie jest wystarczający?

         Suo figlio è davvero maleducato! – jej/jego syn jest naprawdę źle wychowany!

W takim przypadku, taki zdanie można powiedzieć w ten sposób:

         Il figlio di lei/di lui è davvero maleducato!

 

ZAIMEK DZIERŻAWCZY A FORMA GRZECZNOŚCIOWA.

         Zaimek dzierżawczy ,,Suo’’ i jego odmiana może oznaczać także ,,Pański’’ lub ,,Pani’’ (tj. ,,należący do Pani’’). Znowu jest znaczenie uzależnione jest od szerszego kontekstu. Według wielu gramatyk i opracowań na temat gramatyki włoskiej powinno się go zapisywać z wielkiej litery, jednak w rzeczywistości zasada ta nie jest respektowana.

         Kilka przykładów:

         Dottore, la Sua camicia è macchiata. – Panie Doktorze, Pańska koszula jest poplamiona.

         Non mi sono preparato bene per il Suo esame, Professoressa. – Nie przygotowałem się dobrze na Pani egzamin, Pani Profesor.

         Sua figlia è molto bella. – Pana (lub Pani) córka jest naprawdę bardzo ładna.

         Sua figlia è molto bella, Signora. – Pani córka jest naprawdę bardzo ładna.

         Le Sue scarpe sono sporche, Prof. – Panie Profesorze, Pańskie buty są brudne.

 

POBIERZ PDF

­

Tagi: zaimki dzierżawcze, ćwiczenia język włoski, język włoski,