Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
 • There is There are

  Zakładka: klasa 4

  Dodanie wpisu: 13-12-2021 20:30

  Wyrażenie There is/ There are używamy gdy opisujemy co sie znajduje w jakimś miejscu np w pokoju, szkole, mieście

  zdania twierdzące

  There is + rzeczownik w l.poj - jest/ znajduje się

  There are + rzecz. w l.mn - są/znajdują się

  There is/are + co? + gdzie ?

  There is a big  bed in my room.

   

  zdania przeczące

  There isn't ....  - nie ma

  There aren't.... - nie ma

  There isn't a big bed in my room. - W moim pokoju nie ma dużego łóżka

  zdanie pytające

  Is there...... ? - czy jest/znajduję się...?

  Are there.... - czy są/ znajdują się...?

  Is there a big bed in your room? Czy jest duże łóżko w twoim pokoju?

  Yes, there is / No, there isn't.

   

  Ułóż zdania

  1.  is, a desk, there, next to, my bed

  2. aren't, any books, on, there, the table

  3. there, a wardrobe, is, in, the living room?

  4. there, in, a shower, isn't, the bathroom

  5. are, any posters, there, the wall, on ?

   

  Cwiczenia utrwalające

  https://wordwall.net/resource/3739176/angielski/there-is-are

  https://wordwall.net/resource/11945620/inglese/there-isthere-are

  https://wordwall.net/resource/13814842/angielski/there-is-there-are

  czytaj więcej...
 • Questions

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 09-11-2021 08:41

  Zapytaj o podkreśloną częśc zdania

  1. Her cousins live near the mountains.

  2. She is moving the house because it is too far from her work.

  3. They are renovating their bathroom.

  4. Sara vacuums her house every day.

  5. He waters the flowers once a week.

  czytaj więcej...
 • be - zdania

  Zakładka: klasa 4

  Dodanie wpisu: 27-10-2021 02:09

  Uuzpełnij zdania odpowiednią formą czasownika "be". Następnie utwórz zdanie pzreczące i pytające

  1. She ................ old.

  2. His shoes .................. new

  3. I ................... from Poland.

  4. They ................ very big.

  5. Tom ........... a small boy.

   

  czytaj więcej...
 • Present Simple

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 20-10-2021 21:36

  Uzupełnij zdania twierdzące

  1. She often /do/ ......................... the shopping

  2. Our father /make/ .............................. our beds every day.

  3. We /load/ ............................. the dishwasher in the evening

  4. David /tidy/ .............................. his room every day.

  5.  They /redecorate/ ............................... their house every year.

  6.  He /live/ ............................... in a block of falts.

  Uzupełnij zdania przeczące

  1. I /not, sell/ ............................ my house

  2. He /not, do/ ............................. the ironing

  3. You /not, wash/ .............................. the dishes.

  4. Sara /not, rent/ .............................. her cottage

  5. Tom and Ben /not, cut/ .......................... the grass  in the garden

  Utwórz zdania pytające

  1. ............................... /you, sher/ a room with your sister? Yes, ...................

  2. ............................. /she, furnish/ people's houses? Yes, .........................

  3. ............................. /they, take/ the rubbish out? No, ..........................

  4.  .............................. /your mum, keep/ potatoes in the cellar? No, .................

  5. ............................ /he, clean/ the fireplace? Yes, .......................

  Uzupełnij zdania w czasie Present Simple

  1. How often .................................... /you, wash/ the curtains?

  2. He /not, have/ .............................. a shower in the bathroom

  3. My parents /grow/ ............................... a hedge in the garden

  4.  She always /put/ ........................... her hoodies into the wardrobe

  5. ....................................... /his brother, use/ an alarm clock?

   

  Tłumeczenia

  1. Tomek mieszka na parterze

  2. czy ona sprząta łazienkę codziennie?

  3. My często oglądamy telewizję w kuchni

   

  czytaj więcej...
 • II tryb warunkowy

  Zakładka: Klasa 8

  Dodanie wpisu: 09-10-2021 23:53

  II tryb warunkowy

  czytaj więcej...
 • Revision

  Zakładka: klasa 4

  Dodanie wpisu: 09-10-2021 23:19

  Ćwiczenia online

  czytaj więcej...
 • Houses

  Zakładka: Klasa 8

  Dodanie wpisu: 07-10-2021 22:12

  A

  czytaj więcej...
 • Be, have got

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 07-10-2021 02:25

  Uzupełnij zdania odpowiednią formą czaoswnika "be" i "have got"

  1. They .................. married.

  2. She ..................... a long ponytail

  3. I ....................... from Spain

  4. Mr Brown ..................reliable and kind.

  5. No, he .................. lazy.

  6. His jacket .................. very fashionable

  7. Our uncle ...................... black moustache

  8. No, we ......................... any freckles.

  9.  Ben and Sara .......................... the same hoodies.

  10.  Your parents ...................... hard-working

   

  Przetłumacz

  1. /sukienka  Leny/ ...................... is too long.

  2. /Czy oni mają/ ......................... dark hair?

  3. /Czy ty jesteś/ ............................ confident?

  4. /zegarki dziewcząt/ ......................... are usually pink.

  5.  These are  /ich płaszcze/ ........................

  6. I have my book. Where is /twoja/ ....................?

  7.  She likes /nas/ ............................. because we help her.

  8.  /czy oni są/ ........................... anxious about the tests?

  9. /nie jestem / ............................ in the prom.

  10.  (!!) /on nie ma/ ............................... 12 years old.

   

  czytaj więcej...
 • kultura

  Zakładka: Klasa 8

  Dodanie wpisu: 22-09-2021 00:05

  https://www.baamboozle.com/game/57857

  https://quizlet.com/pl/364324934/kultura-flash-cards/

  czytaj więcej...
 • Feelings

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 09-09-2021 23:21

  Complete sentences

  1. Tom worked in the garden all day. He is ................

  2. Ben passed his driving license. He is ...............

  3. Sara likes reading news about celebrities. She is .....................

  4. Tom's mother is in hospital. He is ...........................

  5. The cinema is closed  next weekend. We are .........................

  6. I broke my neighbour's window. I feel ..................

  7. My cake tasted delicious. I am ....................

   

  Dokoń zdania

  1. I feel glad when .....................

  2. I feel nervous when ..............................

  3. I feel anxious when ........................

  4. I feel tired when ..........................

  czytaj więcej...
 • 123>ostatni > 46 (455)