Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
 • Questions

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 09-11-2021 08:41

  Zapytaj o podkreśloną częśc zdania

  1. Her cousins live near the mountains.

  2. She is moving the house because it is too far from her work.

  3. They are renovating their bathroom.

  4. Sara vacuums her house every day.

  5. He waters the flowers once a week.

  czytaj więcej...
 • Present Simple

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 20-10-2021 21:36

  Uzupełnij zdania twierdzące

  1. She often /do/ ......................... the shopping

  2. Our father /make/ .............................. our beds every day.

  3. We /load/ ............................. the dishwasher in the evening

  4. David /tidy/ .............................. his room every day.

  5.  They /redecorate/ ............................... their house every year.

  6.  He /live/ ............................... in a block of falts.

  Uzupełnij zdania przeczące

  1. I /not, sell/ ............................ my house

  2. He /not, do/ ............................. the ironing

  3. You /not, wash/ .............................. the dishes.

  4. Sara /not, rent/ .............................. her cottage

  5. Tom and Ben /not, cut/ .......................... the grass  in the garden

  Utwórz zdania pytające

  1. ............................... /you, sher/ a room with your sister? Yes, ...................

  2. ............................. /she, furnish/ people's houses? Yes, .........................

  3. ............................. /they, take/ the rubbish out? No, ..........................

  4.  .............................. /your mum, keep/ potatoes in the cellar? No, .................

  5. ............................ /he, clean/ the fireplace? Yes, .......................

  Uzupełnij zdania w czasie Present Simple

  1. How often .................................... /you, wash/ the curtains?

  2. He /not, have/ .............................. a shower in the bathroom

  3. My parents /grow/ ............................... a hedge in the garden

  4.  She always /put/ ........................... her hoodies into the wardrobe

  5. ....................................... /his brother, use/ an alarm clock?

   

  Tłumeczenia

  1. Tomek mieszka na parterze

  2. czy ona sprząta łazienkę codziennie?

  3. My często oglądamy telewizję w kuchni

   

  czytaj więcej...
 • Be, have got

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 07-10-2021 02:25

  Uzupełnij zdania odpowiednią formą czaoswnika "be" i "have got"

  1. They .................. married.

  2. She ..................... a long ponytail

  3. I ....................... from Spain

  4. Mr Brown ..................reliable and kind.

  5. No, he .................. lazy.

  6. His jacket .................. very fashionable

  7. Our uncle ...................... black moustache

  8. No, we ......................... any freckles.

  9.  Ben and Sara .......................... the same hoodies.

  10.  Your parents ...................... hard-working

   

  Przetłumacz

  1. /sukienka  Leny/ ...................... is too long.

  2. /Czy oni mają/ ......................... dark hair?

  3. /Czy ty jesteś/ ............................ confident?

  4. /zegarki dziewcząt/ ......................... are usually pink.

  5.  These are  /ich płaszcze/ ........................

  6. I have my book. Where is /twoja/ ....................?

  7.  She likes /nas/ ............................. because we help her.

  8.  /czy oni są/ ........................... anxious about the tests?

  9. /nie jestem / ............................ in the prom.

  10.  (!!) /on nie ma/ ............................... 12 years old.

   

  czytaj więcej...
 • Feelings

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 09-09-2021 23:21

  Complete sentences

  1. Tom worked in the garden all day. He is ................

  2. Ben passed his driving license. He is ...............

  3. Sara likes reading news about celebrities. She is .....................

  4. Tom's mother is in hospital. He is ...........................

  5. The cinema is closed  next weekend. We are .........................

  6. I broke my neighbour's window. I feel ..................

  7. My cake tasted delicious. I am ....................

   

  Dokoń zdania

  1. I feel glad when .....................

  2. I feel nervous when ..............................

  3. I feel anxious when ........................

  4. I feel tired when ..........................

  czytaj więcej...
 • vocabulary

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 07-09-2021 01:32

  clothes 

  https://wordwall.net/resource/614527/angielski/clothes

  https://wordwall.net/resource/8642625/angielski/vocabulary-u2-clothes-and-make-up-super-powers-7

  https://wordwall.net/resource/12511491/angielski/clothes

   

  czytaj więcej...
 • usa

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 25-03-2021 10:38

   

   

  liczba stron 27

  Sprawdzian

  USA

  Brak możliwości powrotu do pytań po udzieleniu odpowiedzi.
  Po każdym pytaniu będzie pokazana poprawna odpowiedz.

  czytaj więcej...
 • Lesson 30.11: Past Continuous

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 28-11-2020 19:02

  Czas Past Continuous jest czasem przeszłym, którego używamy, aby wyrazić czynność, którą wykonywaliśmy w danej chwili w przeszłości

  czytaj więcej...
 • Lesson 26.11: Past simple

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 25-11-2020 15:06

  Czas przeszły Past Simple str 34 w podręczniku

  czytaj więcej...
 • Lesson 23.11: In my opinion....

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 23-11-2020 07:40

  W dzisiejszej lekcji uczymy się wyrażać swoją opinię

  czytaj więcej...
 • Lesson 16.11 - Edukacja

  Zakładka: Klasa 7

  Dodanie wpisu: 16-11-2020 09:36

  W dzisiejszej lekcji poznajemy słownictwo związane z edukacją / szkołą

  Podręcznik strona 30-31. 

   

  czytaj więcej...
 • 123>ostatni > 8 (80)