Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
There is There are

Wyrażenie There is/ There are używamy gdy opisujemy co sie znajduje w jakimś miejscu np w pokoju, szkole, mieście

zdania twierdzące

There is + rzeczownik w l.poj - jest/ znajduje się

There are + rzecz. w l.mn - są/znajdują się

There is/are + co? + gdzie ?

There is a big  bed in my room.

 

zdania przeczące

There isn't ....  - nie ma

There aren't.... - nie ma

There isn't a big bed in my room. - W moim pokoju nie ma dużego łóżka

zdanie pytające

Is there...... ? - czy jest/znajduję się...?

Are there.... - czy są/ znajdują się...?

Is there a big bed in your room? Czy jest duże łóżko w twoim pokoju?

Yes, there is / No, there isn't.

 

Ułóż zdania

1.  is, a desk, there, next to, my bed

2. aren't, any books, on, there, the table

3. there, a wardrobe, is, in, the living room?

4. there, in, a shower, isn't, the bathroom

5. are, any posters, there, the wall, on ?

 

Cwiczenia utrwalające

https://wordwall.net/resource/3739176/angielski/there-is-are

https://wordwall.net/resource/11945620/inglese/there-isthere-are

https://wordwall.net/resource/13814842/angielski/there-is-there-are