Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
Lesson 26.11: Past simple

Czas przeszły Past Simple str 34 w podręczniku

Past Simple - jest to czas przeszły. Używamy go, aby wyrazić czynność, którą wykonaliśmy w przeszłości w określonym czasie.

Słowa klucze: yesterday, two years ago, last summer, in 1998, on Monday, on 20th September

Rozróżniamy :

- czasowniki regularne : play - played

- Czasowniki nieregularne: zmieniamy na 2 formę:  go -went,  see- saw

Zdania twierdzące

TYLKO w zdaniach twierdzących zmieniamy formę czasownika na formę przeszłą

podmiot + czasownik regularny+ed / 2 forma czasownika nieregularnego + ....

She went to school.

I played tennis

Zdania przeczące

podmiot + did+ not +1 forma czasownika

She didn't go to school

I didn't play tennis.

Zdania pytające

Did + p + 1 f.czasownika +....?

Did she go to school? Yes, she did

Did you play tennis? No, I didn't

 

UWAGA

Czasownik "to be" w czasie Past Simple ma dwie formy WAS/WERE i jest sam w sobie operatorem

I, he, she, it - was

we, you, they - were

She was tired

She wasn't tired

Was she tired? Yes, she was/ No, she wasn't

NIE UŻYWAMY  formy "didn't be / did you be"!!!!!

 

 

Zachęcam do ćwiczeń online

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/Past_simple_-_to_be_hi173505jb

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_questions/WAS-WERE_and_DID_questions_ap31441ck

https://wordwall.net/resource/7097670/angielski/past-simple-complete-dialogue

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix2.htm

 

https://quizlet.com/pl/339315835/czasowniki-nieregularne-cz-1-flash-cards/

 

 

Praca domowa

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=7&s=english&t=myyot5426t&mn=xz&l=vt&i=udsznfd&r=oc&db=0