Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Język angielski
Lesson 28 : Exam challenge 3 (lekcja zdalna)

Wpisz poprawną formę podanych wyrazów. Czasami należy dodać odpowiednie przyimki.

1. Ben /decide, go/ ...................................... on strike yesterday.

2. ................................ /you,ever,work/ part time?

3. I /repair, he/ .......................................... tractor now.

4. She is responsible for /take/ ........................... orders.

5. A postman /not, deliver / ............................. letters at the weekends.

6. Ben often /help, they/ .................................. in the garden.

7. My new colleagues /be, energetic / ..................................... me.

8. I earn /well/ ............................. than my brother.

9. She is afraid she /get/ ............................ fired soon.

10. We /be going, retire/ ................................... next month.

11.  ..............................  /there, be, two, policeman/ in the street?

12. When ..................................... /she, design, we/ house? Last month.

13. She found a job after she /pass/ ........................... a driving licence exam.

14. They /want, be, secretary/ .................................................

 

Praca domowa

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=8&s=english&t=myyot5426t&l=jv&i=toxfcf&r=mv