Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VIII

Klikając w temat zostaniesz tam bezpośrednio przeniesiony.

1. NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ -POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ

2. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA

      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii.

3. WOJNA III RZESZY Z ZSRS

4. POLITYKA OKUPACYJNA III RZESZY

5. II WOJNA ŚWIATOWA POZA EUROPĄ

6. DROGA DO ZWYCIĘSTWA

7. KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ

8. II WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie

9. DWIE OKUPACJE

10 . WŁADZE POLSKIE NA UCHODŹSTWIE

11. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Akcje polskiego ruchu oporu.

12. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ

13. PLAN "BURZA" I POWSTANIE WARSZAWSKIE

14. POLACY W KOALICJI ANTYHITLEROWSKIEJ

15. SPRAWA POLSKA POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ

16.POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ-powtórzenie

17. POWOJENNY PODZIAŁ ŚWIATA

18. POCZĄTEK ZIMNEJ WOJNY

      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- mur berliński

19. ZA ŻELAZNĄ KURTYNĄ

20 . DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

21. ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO

22. KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE

23. ZIMNA WOJNA I WYŚCIG ZBROJEŃ

24. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE

25. PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W II POŁOWIE XX WIEKU

26. ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - powtórzenie

27. POCZĄTKI WŁADZY KOMUNISTÓW W POLSCE

     TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Jak  Polacy zasiedlali ziemie odzyskane?

28. OPÓR SPOŁECZNY WOBEC KOMUNIZMU

29. POWOJENNA ODBUDOWA POLSKI

30. POLSKA W CZASACH STALINIZMU

31. POLSKI PAŹDZIERNIK

32. PRL W LATACH 1956-1970

33. POLSKA W LATACH 70, XX WIEKU

34. ŻYCIE CODZIENNE POLAKÓW W PRL-U

35. POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ--powtórzenie

36. POCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE

37. POWSTANIE SOLIDARNOŚCI

38. STAN WOJENNY I SCHYŁEK PRL

     TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU-  Jak Pomarańczowa Alternatywa walczyła z komunizmem?

39. ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO

40. POCZĄTEK III RZECZPOSPOLITEJ

41. UPADEK KOMUNIZMU- powtórzenie

42. EUROPA PO ROZPADZIE ZSRS

     TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- teroryzm czeczeński

43. KONFLIKTY NA ŚWIACECIE PO 1989 ROKU

44. POLSKA W LATACH 90 XX WIEKU

45. POLSKA W NATO I UE

46. ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI

47. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

48. POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE - powtórzenie