Umieściliśmy pliki cookies na twoim komputerze aby poprawić działanie tej strony.

Notatki z lekcji - klikasz i wiesz

Historia
SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE V

Klikając w temat zostaniesz tam bezpośrednio przeniesiony.

1. ŻYCIE PIERWSZYCH LUDZI

2. MIASTA -PAŃSTWA MEZOPOTAMII

3. W EGIPCIE FARAONÓW

4. W STAROŻYTNYM IZRAELU

5. CYWILIZACJA INDII I CHIN

6. OD HIEROGLIFÓW DO ALFABETU

   TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW - Jak odczytano pismo Egipcjan?

7. POCZĄTKI CYWILIZACJI -POWTÓRZENIE

8. DEMOKRATYCZNE  ATENY

9. SPARTA I WOJNY Z PERSAMI

10. WIERZENIA STAROŻYTNYCH GREKÓW

11. KULTURA STAROŻYTNYCH GREKÓW

12 PODBOJE ALEKSANDRA MACEDOŃSKIEGO

13. SIEDEM CUDÓW ŚWIATA STAROŻYTNEGO

     TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW Jak wyglądała latarnia morska na Faros?

14. STAROŻYTNA GRECJA -POWTÓRZENIE

15. USTRÓJ STAROŻYTNEGO RZYMU

16. IMPERIUM RZYMSKIE

17. ŻYCIE W WIECZNYM MIEŚCIE

18. OSIĄGNIĘCIA STAROŻYTNYCH RZYMIAN

19. PIERWSI CHRZEŚCIJANIE

   TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Bursztnowy szlak

21. STAROŻYTNY RZYM- POWTÓRZENIE

22. BIZANCJUM W CZASACH ŚWIETNOŚCI

23. ARABOWIE I POCZĄTKI ISLAMU

24. NOWE PAŃSTWA W EUROPIE

25. KONFLIKT PAPIESTWA Z CESARSTWEM

26. WYPRAWY KRZYŻOWE

      TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW-Skarb Templariuszy

27. POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA-POWTÓRZENIE

28. SYSTEM FEUDALNY

29. EPOKA RYCERSTWA

   TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW -Dlaczego rycerze brali udział w turniejach?

30. TURNIRJE RYCERSKIE -TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW

31.ŚREDNIOWIECZNE MIASTO I WIEŚ

32. KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZU

33. SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

34. SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA-POWTÓRZENIE

35. ZANIM POWSTAŁA POLSKA

36. PAŃSTWO MIESZKA I

37. POLSKA ZA BOLESŁAWA CHROBREGO

38. KRYZYS I ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO

39 . PANOWANIE BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

40. SPOŁECZEŃSTWO CZASÓW PIERWSZYCH PIASTÓW

     TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW -Kto spisywał dzieje Polski

41. ROZBICIE DZIELNICOWE

42. ZJEDNOCZENIE POLSKI

43. PANOWANIE KAZIMIERZA WIELKIEGO

44. UNIA POLSKO - LITEWSKA

    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW -Jaka bitwę namalował Jan Matejko?

45. CZASY ŚWIETNOŚCI DYNASTII JAGIELLONÓW

46. MONARCHIA STANOWA W POLSCE.

47. POLSKA OD XIII DO XV WIEKU-powtórzenie